♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Kallelse till Ordinarie Allmänt Sammanträde – O.A.S.

Ordinarie Allmänt Sammanträde för Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, SCIF, äger rum måndagen den 25 maj 2020 klockan 17.00 på KUNGLIGA LÄKTAREN på Stockholms Stadion.

Observera att O.A.S. genomförs utomhus med anledning av den rådande Coronapandemin. På läktaren är det gott om plats att sitta glest. Efter mötesförhandlingarna bjuds på lättare förtäring, även det på läktaren. Varmt välkomna till ett annorlunda årsmöte!

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦