Har du barn eller ungdom i din idrottsförening som inte själv har resurser till utrustning eller till deltagande i t.ex. läger eller cupverksamhet? Här du söka bidrag.

Du som söker ska vara ordförande i en lokal idrottsförening.
Ansökan ska avse en preciserad kostnad för en insats som möjliggör för en eller flera medlemmar att utöva idrott i din förening.
Du kan söka för högst 10 000 kr vid varje tillfälle.
Sista datum för ansökan är fredagen den 1 november 2019.

För att få bidraget måste du åta dig att återkoppla till oss om hur ni använde bidraget genom att digitalt skicka in en bild på utrustningen eller på aktiviteten ni använde bidraget till eller en bild på kvittot på inköpet. Skicka återkopplingen till klocktornet@scif.se