Sök bidrag

Har du barn eller ungdom i din idrottsförening som inte själv har resurser till utrustning eller till deltagande i t.ex. läger eller tävlingsverksamhet? Här kan du som är ordförande i en idrottsförening söka bidrag från SCIF.

Detta krävs för att kunna ansöka:

  • Du som söker ska vara ordförande i en lokal idrottsförening.
  • Ansökan ska avse en preciserad kostnad för en insats som möjliggör för en eller flera medlemmar att utöva idrott i din förening.
  • Du kan söka för högst 10 000 kr vid varje tillfälle.
  • Den som får bidraget ska återkoppla om hur bidraget användes genom att digitalt skicka in en bild på utrustningen eller på aktiviteten ni använde bidraget till, alternativt en bild på kvittot på inköpet.

Ansökningarna hanteras två gånger per år, i mitten av december och i början av juni.

En PDF för att ansöka kan laddas ner här.
Skicka sedan din ansökan till ansokan@scif.se