Ordförande i FIG, Mr Watanabe tillsammans med Pelle Malmborg, GS i Svenska Gymnastikförbundet, Margreth Sikkens-Ahlqvist och Malin Eggertz Forsmark.

Mr Watanabe är också medlem i IOC.