affisch-1Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) bildades 1897 och är landets första centrala idrottsorganisation.

SCIF låg bakom ansökan om det olympiska spelen i Stockholm 1912 samt byggandet av Stockholms Stadion.

SCIFs arbetsområden

Idag arbetar SCIF med att främja idrotten, bl a genom att på olika sätt redovisa idrottens historia. Föreningen har senast satsat på ett multimediaprojekt som visar stora idrottshändelser på film, i Stockholm och på flera andra platser i Sverige. SCIF har gett ut ett antal idrottshistoriska böcker och TV-filmer om bl a Nordiska vinterspelen och Stockholms stadion.

SCIF äger och förvaltar den byggnadsminnesmärkta Tennispaviljongen – en av världens äldsta inomhusarenor för tennis som fortfarande används – och den s k B-hallen på Södra Fiskartorpsvägen.

SCIF satsar på idrottsmedicin bl a genom att dela ut ett Forskningspris.

SCIF utser Årets svenska idrottsförbund, som belönas med Stora Priset (300 000 kr).

SCIF belönar även stora ledarinsatser genom att årligen dela ut Prinsens plakett, den förnämsta utmärkelsen för idrottsledare i Sverige.

SCIF delar också ut Idrottsskölden för goda idrottsinsatser till framröstade elever i gymnasieskolor i hela landet. Sedan 1906 har över 10 000 sköldar delats ut.

SCIF ger ut Blå Boken, sedan 1908 en årsskrift som skildrar både historiska och aktuella idrottsfrågor.

Idag äger Stockholms stad Stadion, men SCIF äger Stadions historia som vi förvaltar och vårdar.

SCIF Verksamhetsplan 2017-2021 uppdaterad 2020-11-24