Förvaltningsutskottet (FU)

Föreningens verkställande utskott.
Ordförande: Rajne Söderberg
Sekreterare: Kerstin Bodin
Ledamöter: Åke Jönsson, Christer Lignell, Elisabeth Danielson

Musei- och idrottshistoriska kommittén (MU)

Ansvarar för föreningens engagemang i idrottshistoriska frågor.
Ordförande: Walter Rönmark
Ledamöter: Py Börjeson, Rolf Edling, Per Kotschack, Jan Lindroth. Adj: Gunilla Lydén

Forskningskommittén (FO)

Ansvarar för föreningens Forskningspris i Idrottsvetenskap.
Ordförande: Per Nilsson
Ledamöter: Mats Börjesson, Eva Jansson, Angelica Lindén Hirschberg

Hallkommittén (HK)

Ansvarar för föreningens lokaler vid Fiskartorpsvägen 20, Stockholm; Tennispaviljongen, B-hallen m fl.
Ordförande: Christer Lignell
Ledamöter: Jonas Bergqvist, Bruno Ohlzon. Adj sekr: Gunilla Lydén, Adj jur: Björn Rosengren

Blå Boken-kommittén (BBK)

Producerar föreningens årsbok Blå Boken.
Ordförande: Åke Jönsson
Redaktionsseketerare: Gunilla Lydén
Grafisk form/redigering: Tomas Glanell

Utmärkelsen Idrottsskölden

Ansvarig: Kerstin Bodin
Administratör: Gunilla Lydén