Förvaltningsutskottet (FU)

Föreningens verkställande utskott.
Ordförande: Lennart Ahlgren
Sekreterare: Kerstin Bodin
Ledamöter: Åke Jönsson, Christer Lignell, Rajne Söderberg

Musei- och idrottshistoriska kommittén (MU)

Ansvarar för föreningens engagemang i idrottshistoriska frågor.
Ordförande: Walter Rönmark
Ledamöter: Py Börjeson, Rolf Edling, Åke Jönsson, Per Kotschack, Jan Lindroth. Adj: Gunilla Lydén

Forskningskommittén (FO)

Ansvarar för föreningens Forskningspris i Idrottsvetenskap.
Ordförande: Per Nilsson
Ledamöter: Björn Ekblom, Karin Larsén, Per Renström

Hallkommittén (HK)

Ansvarar för föreningens lokaler vid Fiskartorpsvägen 20, Stockholm; Tennispaviljongen, B-hallen m fl.
Ordförande: Christer Lignell
Ledamöter: Lennart Ahlgren, Bruno Ohlzon. Adj sekr: Gunilla Lydén, Adj jur: Björn Rosengren

Blå Boken-kommittén (BBK)

Producerar föreningens årsbok Blå Boken.
Ordförande: Åke Jönsson
Redaktionsseketerare: Tomas Glanell
Red ass/bild red: Gunilla Lydén

Utmärkelsen Idrottsskölden

Ansvarig: Kerstin Bodin
Administratör: Gunilla Lydén