Lennart AhlgrenOrdförande: Lennart Ahlgren
Ledamöter: Kerstin Bodin, Py Börjeson, Marika Domanski Lyfors, Rolf Edling, Beth Friberg, Katarina Hultling, Doris Högne Rydheim, Åke Jönsson, Per Kotschack, Christer Lignell, Gunilla Lindberg, Jan Lindroth, Stefan Lindeberg, Remy Nilson, Per Nilsson, Bruno Ohlzon, Walter Rönmark, Per Renström, Björn Rosengren, Rajne Söderberg

Förvaltningsutskott, FU

Ordförande: Lennart Ahlgren
Sekreterare: Kerstin Bodin
Ledamöter: Åke Jönsson, Christer Lignell, Rajne Söderberg