Lennart AhlgrenOrdförande: Lennart Ahlgren
Ledamöter: Kerstin Bodin, Py Börjeson, Marika Domanski Lyfors, Rolf Edling, Katarina Hultling, Doris Högne Rydheim, Åke Jönsson, Per Kotschack, Gunnar Larsson, Christer Lignell, Gunilla Lindberg, Jan Lindroth, Remy Nilson, Per Nilsson, Walter Rönmark, Per Renström, Björn Rosengren, Rajne Söderberg

Förvaltningsutskott, FU

Ordförande: Lennart Ahlgren
Sekreterare: Kerstin Bodin
Ledamöter: Åke Jönsson, Gunnar Larsson, Christer Lignell