Föreningens revisor sedan drygt 20 år tillbaka, Erik Åström, Ernst & Young, tackade i och med 2016 års revision för sig. På bilden nedan med SCIF:s Gunilla Lydén som servat honom föreningens siffror i alla dessa år. SCIF riktar ett varmt tack till Erik.