För 125 år sedan invigdes Tennispaviljongen vid sin nuvarande plats
intill Östermalms IP på Södra Fiskartorpsvägen.
Den byggdes 1897 i dåvarande Idrottsparken. När Stockholm tilldelades
Olympiska Spelen 1912 flyttades den till sin nuvarande plats. Ett riskfyllt
projekt som vida överskred sin budget.
Den ägs av Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, SCIF, och
förhyrs av TSK Malmen. Här spelas fortfarande tennis. Det är såväl
ungdomstennis som motionstennis. Bokning via TSK.

Denna fina bild och många fler finns i vårt Mediaarkiv