Lennart Johansson

Lennart Johanssons sista längre teve-intervju skedde med Jens Lind på uppdrag av SCIF i ett pågående projekt om svenska idrottsledare. Deras samtal handlade om en svindlande resa från ett arbetarhem i Åkeshov till den internationella fotbollens högsta topp. Mot slutet av sitt liv mindes Lennart Johansson  ögonblicken av triumf och lycka, men också sorgen över hur fusk och korruption hotade sporten han älskade mest.

Forskningspris 2016.

I SCIF:s lokaler uppe i Klocktornet på Stockholms Stadion skedde den formella utdelning av 2016 års Forskningspris. Närvarande var den seniora forskaren, Angelika Lindén Hirschberg och yngre forskare Sanna Nordin-Bates. Utdelare var föreningens ordförande Lennart Ahlgren assisterad av Forskningskommitténs ordförande Per Nilsson.

 

Prinsens Plakett 2016 till Lena Wallin-Kantzy och Anders Borgström

Anders Borgström, f d friidrottsledare, och Lena Wallin-Kantzy, Svenska Basketbollförbundets generalsekreterare, har av Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande mottagit Prinsens plakett för värdefulla insatser som idrottsledare. Priset instiftades 1948 till minne av SCIF dåvarande ordförande, Prins Gustaf Adolf som omkom i en flygolycka.

Svenska Cykelförbundet är Årets förbund 2016

300 000 kronor går till Svenska Cykelförbundet.

Sveriges Centralförening för Idrottens främjande, SCIF, utsåg vid styrelsemötet den 24 november Svenska Cykelförbundet till Årets Förbund 2016.

Motiveringen lyder:

Ett traditionsrikt förbund med förmåga att förnya sig med nya grenar som attraherar unga, inte minst flickor. Ett förbund med fokus på såväl motion som elit med OS-silver och OS-guld i Rio som absoluta höjdpunkter.