Årligen delar SCIF ut flera prestigefyllda utmärkelser och priser.

Årets Idrottsförbund utses sedan 1967 på styrelsens Höstmöte och belönas förutom äran med 300 000 kr.

Prinsens Plakett instiftades 1948 av SCIF till minne av föreningens ordförande 1933-47, prins Gustaf Adolf, far till nuvarande beskyddare, kung Carl XVI Gustaf. Plaketten – skulpterad av Gösta Carell efter teckning av Nils Melander – bär prinsens devis, ”Rak var din väg, rak som klingan i din hand.”

Forskningspris i Idrottsvetenskap delas ut till en erfaren forskare och en yngre forskare.

Sedan 1906 utdelas Idrottsskölden varje år till av kamrater utsedda elever i gymnasieskolor.