Har du barn eller ungdom i din idrottsförening som inte själv har resurser till utrustning eller till deltagande i t.ex. läger eller cupverksamhet?

  • Du som söker måste vara ordförande i en lokal idrottsförening.
  • Ansökan ska avse en preciserad kostnad för en insats som möjliggör för en eller flera medlemmar att utöva idrott i din förening.
  • Du kan söka för högst 10 000 kr.
  • Sista datum för ansökan är 14 oktober 2020.
  • Beslut att bidrag beviljas meddelas senast 6 november 2020.
  • Endast de föreningar som får bidrag meddelas.
  • Telefonsamtal till SCIF undanbedes p g a arbetsbelastning.
  • För att få bidraget måste du åta dig att återkoppla till oss om hur ni använde bidraget genom att digitalt skicka in en bild på utrustningen eller på aktiviteten ni använde bidraget till eller en bild på kvittot för inköpet. Skicka återkopplingen till klocktornet@scif.se

Följande uppgifter måste fyllas i för att bidragsansökan ska hanteras: