2018 Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap

2017 Göteborgs Idrottsmuseum

2016 Helsingborgs Idrottsmuseum