Regler för ansökan

Ansökan av kandidat till SCIFs Pris i Idrottsvetenskap kan göras av institution, enskild person eller liknande. Egenansökan accepteras. Juryn kan inom sig nominera kandidater.

Ansökan skall innefatta

  • Kort biografi och curriculum vitae.
  • Förslag till kort (max 5 rader) motivering varför sökande skall få priset
  • Nomineringsmotivering: Vetenskapliga fynd och skäl som motiverar varför sökande skall få priset (max 2 sidor).
  • Utförlig beskrivning av forskningens relevans för idrott och fysisk aktivitet.
  • De viktigaste artiklarna (n=1-3) som beskriver fynden.
  • Ett original och sju kopior skall insändas.

Senaste ansökningsdatum

Nominering och ansökan för SCIFs Pris i Idrottsvetenskap skall ha inlämnats senast 30 september till:
Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande
Idrottsvetenskapliga priset
Klocktornet, Olympiastadion
114 33 Stockholm.

Information

Mer information om SCIFs Pris i Idrottsvetenskap kan fås av professor Per Nilsson, tel: 0766-36 50 14, e-post: per.nilsson@esh.se