Prinsens plakett tilldelas personer som genom värdefulla insatser som idrottsledare har fört idrottsrörelsen framåt. Priset instiftades 1948 av SCIF till minne av föreningens ordförande 1933-47, prins Gustaf Adolf, far till nuvarande beskyddare, kung Carl XVI Gustaf.

Prinsens plakett delas traditionsenligt ut i samband med styrelsens höstmiddag. Plaketten – skulpterad av Gösta Carell efter teckning av Nils Melander – bär prinsens devis, ”Rak var din väg, rak som klingan i din hand.”

Prinsens plakett-mottagare 2016

Den 24 november 2016, på Sjöfartshuset i Stockholm, utdelade ordförande Lennart Ahlgren Prinsens plakett till två mycket välförtjänta idrottsledare, Lena Wallin-Kantzy, Svenska basketbollförbundets generalsekreterare, och Anders Borgström, f d friidrottsledare.

Anders Borgström t h och SCIF:s styrelseledamot Rajne Söderberg
Anders Borgström t h och SCIF:s styrelseledamot Rajne Söderberg
Svenska basketbollförbundets generalsekreterare Lena Wallin-Kantzy och SCIF:s ordförande Lennart Ahlgren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare pristagare