Blå Boken-kommittén producerar SCIFs årsbok ”Blå Boken”.

Den utkom första gången med en dubbelutgåva 1907/08. Boken speglar och diskuterar nationell och internationell idrott idag, i historien och i framtiden. Den redogör även för föreningens göranden året som varit.

Alla årgångar finns på Sveriges pliktbibliotek. Det är en synnerligen rik källa att ösa ur för den som vill följa svensk idrott och dess historia i över 100 år.

Kommitténs ordförande och redaktör har under många år varit Åke Jönsson. En person som gjort ett fantastiskt arbete. SCIF arbetar just nu med att hitta en efterträdare till Åke, som avsagt sig vidare uppdrag.

Blå Boken – En livskraftig 100-plussare!

Sveriges äldsta årliga fleridrottsbok fyllde 100 år 2008 och Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande hyllade sin jubilar med en extra jubileumsbok.

Blå Boken har genom alla år bjudit på kvalificerad läsning om idrott och detta gäller även den 288 sidor tjocka jubileumsskriften. Skribentlistan är lång och många gånger överraskande. Vad sägs om författarna Ivar Lo-Johansson och Ernst Brunner, sida vid sida med förre statsministern Ingvar Carlsson. Vi får genom Åke Jönssons försorg en intressant inblick i hur det gick till när den första Blå Boken såg dagens ljus och en rad andra författare behandlar ämnen som genom åren satt sin prägel på Blå Boken. Ren nöjesläsning är bidragen från svunna kåsörer som Hasse Z, Torsten Ehrenmark, Cello m fl, liksom avslutningsavsnittet ”Mästare möter mästare”.

Som ett komplement till jubileumsboken lät Centralföreningen göra ett index över artiklarna i dessa första hundra årgångar av Blå Boken. Indexet finns utgivet både i häfte och på cd på Sveriges pliktbibliotek.