SCIF äger och förvaltar Tennispaviljongen, B-hallen och två utomhusbanor på Fiskartorpsvägen 20 i Stockholm, inte långt från Stadion.
Tennispaviljongen från 1896 är världens äldsta, i bruk varande, inomhushall för tennis och är kulturminnesmärkt.

Tennispaviljongen