Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, SCIF
Klocktornet, 3 tr, Olympiastadion
114 33 STOCKHOLM

Telefon: 08-10 45 49
E-post: klocktornet@scif.se

Postgiro: 15 16 86-3
Bankgiro: 924-4609
Org nr: 802000-5560