Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, SCIF
Klocktornet, 3 tr, Stadion
114 33 STOCKHOLM

Telefon: 08-10 45 49
E-post: klocktornet@scif.se

Swish: 123 039 70 75
Bankgiro: 924-4609
Plusgiro: 15 16 86-3
Org nr: 802000-5560

Verksamhetschef (50 %)
Lena Wallin Kantzy     E-post: lena.wallinkantzy@scif.se

 

Kansli
Helena Olsson     E-post: helena.olsson@scif.se