< Idrott, allmän - Svenska spelen

4 träffar.
Kronprinsen Spelens beskyddare hälsar konungen ... (1914)
Stadion vid öppningshögtidligheten.
Svenska spelen - De segerrika idrottsmännen frå...
Svenska spelen - Prisutdelning.
4 träffar.