< SM - Gymnastik

3 träffar.
Dubbla juniormästarinnan Berit Jönsson från Göt... (1953)
Karin Lindberg i aktion på barren. (1953)
Svenska mästarinnan Karin Lindberg, AGF, Örebero (1952)
3 träffar.