Tidigare ordförande

HKH Kronprins Gustaf 1897–1908
HKH Kronprins Gustaf Adolf 1908–1933
HKH Prins Gustaf Adolf 1933–1947
Greve Folke Bernadotte af Wisborg 1947–1948
Generallöjtnant Gustaf Dyrssen 1948–1961
Generallöjtnant Malcolm Murray 1962–1975
Direktör Matts Carlgren 1976–1987
Regeringsrådet Bengt Wieslander 1988–1990
Direktör Carl-Gustav Anderberg 1991–1995
UEFA-president Lennart Johansson 1996–1999
F d minister och landshövding Ulf Lönnqvist 2000–2016
Lennart Ahlgren 2016–2021

Tidigare hedersordförande

HKH Kronprins Gustaf Adolf 1933–1973

Tidigare beskyddare

HM Konung Oscar II 1897–1907
HM Konung Gustaf V 1907–1950
HM Konung Gustaf VI Adolf 1950–1973

Tidigare första hedersledamöter

HKH Kronprinsessan Victoria 1897–1930
HKH Prins Eugen 1897–1947
HKH Prins Gustaf Adolf 1905–1973
HKH Prins Carl 1907–1951
HKH Prinsessan Ingeborg 1907–1958
HKH Kronprinsessan Margareta 1908–1920
HKH Prins Wilhelm 1909–1965
HKH Prinsessan Maria 1909–1958
HKH Kronprinsessan Louise 1924–1965
HKH Prins Gustaf Adolf 1933–1947
HKH Prinsessan Sibylla 1933–1972
HKH Prins Bertil 1948–1997
HKH Prinsessan Lilian 1997–2013

Tidigare hedersledamöter

Generalmajor Gustaf Adolf Nyblæus 1897–1902
Riksmarskalk Fredrik von Essen 1897–1921
Hovstallmästare Clarence von Rosen 1949–1955
Major Tor Wibom 1956–1975
Generallöjtnant Gustaf Dyrssen 1961–1981
Generallöjtnant Malcolm Murray 1976–1995
Stadsläkare Sten Insulander 1976–1998
Bankdirektör Marcus Wallenberg 1977–1982
Advokat Sten Fagræus 1979–1993
Direktör Matts Carlgren 1988–1999
Regeringsrådet Bengt Wieslander 1991–2001
Direktör Carl-Gustav Anderberg 1996–2011
MDHc Lars Wass 2002–2011
Redaktör Lars-Gunnar Björklund 2012–2012
F d rektor vid Gymnastik- och Idrottshögskolan Stina Ljunggren 1999–2017
F d UEFA-president Lennart Johansson 2000–2019
F d Idrottsminister Ulf Lönnqvist 2016–2022