Integritetspolicy

Sveriges Centralföreningen för Idrottens Främjande (SCIF) värnar om medlemmarnas personliga integritet och följer GDPR (Dataskyddsförordningen) som började gälla 2018-05-25, som ersättning för PUL (personuppgiftslagen).

SCIF vill därför informera om att vi har personuppgifter enligt nedan om våra medlemmar.

  1. För- och efternamn
  2. Postadress
  3. E-post (i förekommande fall)

SCIF använder personuppgifterna ovan för att kalla till möten och aktiviteter och som utskick av medlemsbrev och årsboken Blå Boken. Vi delar inte med oss av kontaktinformationen till någon annan förening, institution, privatperson eller liknande. Uppgifterna används endast kopplat till föreningens verksamhet. Vi sparar uppgifterna i våra medlemsregister och tar bort dem så snart en medlem lämnar föreningen.

Om du inte vill att vi sparar dina uppgifter enligt ovan ber vi dig kontakta föreningens kansli:

SCIF
Klocktornet, Stadion
114 33 STOCKHOLM

08-10 45 49

klocktornet@scif.se