Förvaltningsutskottet (FU)

Föreningens verkställande utskott.

Ordförande: Rajne Söderberg

Vice ordförande: Åke Jönsson

Sekreterare: Kerstin Bodin

Kassaförvaltare: Jonas Bergqvist

Ledamot: Elisabeth Danielson

Musei- och idrottshistoriska kommittén (MU)

Ansvarar för föreningens engagemang i idrottshistoriska frågor.

Ordförande: Johan Norberg
Ledamöter: Py Börjeson, Rolf Edling, Lotta Falkenbäck, Pelle Kotschack och Lars Rifve.

Forskningskommittén (FO)

Ansvarar för föreningens Forskningspris i Idrottsvetenskap.

Ordförande: Per Nilsson
Ledamöter: Mats Börjesson, Eva Jansson, Angelica Lindén Hirschberg och Johan Norberg.

Hallkommittén (HK)

Ansvarar för föreningens lokaler vid Södra Fiskartorpsvägen 20 i Stockholm; Tennispaviljongen, B-hallen m fl.

Ordförande: Jonas Bergqvist
Ledamöter: Christer Lignell och Anders Thorell. Adj jur: Björn Rosengren.

Blå Boken-kommittén (BBK)

Producerar föreningens årsbok Blå Boken.

Ordförande: Åke Jönsson
Ledamöter: Tomas Glanell och Lars Ingels.

Främjandekommittén

Har till uppgift att ge förslag på hur god idrott kan främjas.

Ordförande: Doris Högne Rydheim
Ledamöter: Stefan Lindeberg och Remy Nilson.

Marknadsföringskommittén

Ordförande: Pelle Kotschack
Ledamot: Beth Friberg och Katarina Hultling

Utmärkelsen Idrottsskölden

Administreras av kansliet.