Förvaltningsutskottet (FU)

Föreningens verkställande utskott.

Ordförande: Rajne Söderberg

Vice ordförande: Åke Jönsson

Sekreterare: Kerstin Bodin

Kassaförvaltare: Jonas Bergqvist

Ledamot: Elisabeth Danielson

Musei- och idrottshistoriska kommittén (MU)

Ansvarar för föreningens engagemang i idrottshistoriska frågor.

Ordförande: Johan Norberg
Ledamöter: Py Börjeson, Rolf Edling, Lotta Falkenbäck, Pelle Kotschack, Lars Rifve. Adj: Gunilla Lydén.

Forskningskommittén (FO)

Ansvarar för föreningens Forskningspris i Idrottsvetenskap.

Ordförande: Per Nilsson
Ledamöter: Mats Börjesson, Eva Jansson, Angelica Lindén Hirschberg, Johan Norberg

Hallkommittén (HK)

Ansvarar för föreningens lokaler vid Södra Fiskartorpsvägen 20 i Stockholm; Tennispaviljongen, B-hallen m fl.

Ordförande: Jonas Bergqvist
Ledamöter: Christer Lignell, Anders Thorell. Adj sekr: Gunilla Lydén, Adj jur: Björn Rosengren.

Blå Boken-kommittén (BBK)

Producerar föreningens årsbok Blå Boken.

Ordförande: Åke Jönsson
Ledamöter: Tomas Glanell, Lars Ingels, Gunilla Lydén.

Främjandekommittén

Har till uppgift att ge förslag på hur god idrott kan främjas.

Kommittén består av Doris Högne Rydheim, Stefan Lindeberg och Remy Nilson.

Marknadsföringskommittén

Ordförande: Pelle Kotschack
Ledamöter: Beth Friberg, Lisa Lydén.

Utmärkelsen Idrottsskölden

Administreras av kansliet.