Ordförande: Rajne Söderberg
Ledamöter: Kerstin Bodin, Py Börjeson, Jonas Bergqvist, Elisabeth Danielson, Rolf Edling, Lotta Falkenbäck, Beth Friberg, Katarina Hultling, Doris Högne Rydheim, Åke Jönsson, Per Kotschack, Gunilla Lindberg, Stefan Lindeberg, Remy Nilson, Per Nilsson, Johan Norberg, Bruno Ohlzon, Lars Rifve, Walter Rönmark, Björn Rosengren.

Förvaltningsutskott, FU

Ordförande: Rajne Söderberg

Vice ordförande: Åke Jönsson

Sekreterare: Kerstin Bodin

Kassaförvaltare: Jonas Bergqvist

Ledamot: Elisabeth Danielson