Stipendiet på 50 000 kronor utdelas till en person som gjort välförtjänta insatser inom området ”Idrottslig kulturgestaltning”.

Stipendiet instiftades 2021 på Musei- och idrottshistoriska kommitténs initiativ. Det ska delas ut till personer som beskrivit idrotten på ett lite annorlunda sätt än vi normalt möter den i dagens medielandskap. Det kan vara en beskrivning av idrott i ordets form, i bildens, bildkonstens eller filmberättelsens.

Mottagare:

2021 Jens Lind, Stockholm
2022 Olof Lundh, Stockholm