Bakgrund

Fysisk aktivitet och rörelse är viktiga för människans välmående och hälsa i alla åldrar. De flesta vill njuta av sin tillvaro genom att vara fysiskt aktiva, delta i spel och umgås med vänner och släkt. Som helhet har fysisk aktivitet och idrott på alla nivåer mycket stor samhällsbetydelse.

Omfattande forskning pågår därför runt om i världen, inte minst i Sverige, vad gäller prestationsförmågan och dess gränser, skador och dessas behandling och förebyggande åtgärder, teknisk utveckling, psykologiska och historiska perspektiv m m. Vetenskapen inom idrottsrelaterade ämnen som biologi och fysiologi, medicin och ortopedi, beteendevetenskap, teknik, historia m m. har givit idrotten ett ovärderligt stöd då det gäller att få fram ökade kunskaper inom dessa ämnen.

Då idrottsaktiva utsätter kroppen för kontinuerlig och återkommande stor ansträngning kan överbelastning orsaka skada på vävnaderna. Det är väsentligt att söka förebygga dessa skador, men då skadan uppstått behövs optimal behandling och rehabilitering för att säkerställa snabb återgång till fysisk aktivitet och idrott.

Forskningspris i Idrottsvetenskap

Mottagarna av SCIF:s pris i Idrottsvetenskap kommer att:

    • erhålla 100 000 kr till den erfarne forskaren och 50 000 kr till den yngre forskaren
    • erhålla SCIFs minnesplakett
    • hålla föreläsningar i SCIF:s arrangemang, t ex idrottsvetenskapliga konferenser

Pristagarna utses i första hand efter en intern bedömning. Extern expertis tillkallas efter behov. Slutgiltigt beslut om mottagarna av SCIF:s pris fattas av SCIF:s styrelse vid dess höstmöte.