Nominering av kandidat till SCIF:s Pris i Idrottsvetenskap 2023 kan göras av institution eller enskild person. Även egen ansökan accepteras. Juryn kan inom sig nominera kandidater.

Nominering ska innefatta:

  1. Kort curriculum vitae.
  2. Kort motivering varför sökande ska få priset (ca 10-15 rader).
  3. Kort beskrivning av forskningens relevans för idrott och fysisk aktivitet.
  4. Ange de 2-4 viktigaste vetenskapliga artiklarna.
  5. Fler uppgifter kan begäras in efter anmälan om nominering.

Senaste ansökningsdatum 2023

Nominering och ansökan för SCIF:s Pris i Idrottsvetenskap 2023 ska sändas till klocktornet@scif.se med kopia till Per Nilsson på per.nilsson@gih.se, senast 23 september, 2023.

Information

Information om SCIF:s Pris i Idrottsvetenskap kan fås av professor Per Nilsson, ordförande i SCIF:s forskningskommitté per telefon: 076-636 50 14 eller e-post: per.nilsson@gih.se.