Stipendium till personer för framstående gärning inom den idrottsliga kulturminnesvården:

2013   Ivar Söderlind, Umeå

2014   Björn Persson

2015   Daniels Sven Olsson

2016   Carl-Johan Johansson, Harlösa

2017   Ture Widlund, Stockholm

2018   Kjell Fredriksson, Karlstad

2019   Gunilla Lydén, Stockholm

2020   Ove Karlsson, Stockholm

2021  Tommy Wahlsten, Stockholm