Prinsens Plakett tilldelas personer som genom värdefulla insatser som idrottsledare har fört idrottsrörelsen framåt. Priset instiftades 1948 av SCIF till minne av föreningens ordförande 1933-47, prins Gustaf Adolf, far till nuvarande beskyddare, kung Carl XVI Gustaf.

Prinsens Plakett delas traditionsenligt ut i samband med styrelsens höstmiddag. Plaketten – skulpterad av Gösta Carell efter teckning av Nils Melander – bär prinsens devis, ”Rak var din väg, rak som klingan i din hand.”

Prinsens Plakett-mottagare 2022

Prinsens Plakett 2022 utdelades till två mycket välförtjänta idrottsledare:

Pia Sundhage och Glenn Östh.

De är båda genom stort ledarskap såväl föregångare som förebilder inom svensk idrott.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare pristagare