Prinsens plakett tilldelas personer som genom värdefulla insatser som idrottsledare har fört idrottsrörelsen framåt. Priset instiftades 1948 av SCIF till minne av föreningens ordförande 1933-47, prins Gustaf Adolf, far till nuvarande beskyddare, kung Carl XVI Gustaf.

Prinsens plakett delas traditionsenligt ut i samband med styrelsens höstmiddag. Plaketten – skulpterad av Gösta Carell efter teckning av Nils Melander – bär prinsens devis, ”Rak var din väg, rak som klingan i din hand.”

Prinsens plakett-mottagare 2021

Den 22 november 2021, på Sjöfartshuset i Stockholm, utdelade ordförande Lennart Ahlgren Prinsens plakett till en mycket välförtjänt idrottsledare, Rikard Grip, Svenska Skidskytteförbundet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare pristagare