SCIF har under många år bidragit med medel till svensk forskning i form av bidrag till forskningsprojekt och framför allt stöd för internationellt utbyte i forskningsfrågor och olika projekt. För att stimulera till fortsatt forskning i Sverige, av hög kvalitet inom idrottsvetenskap, har SCIF beslutat fortsätta detta stöd genom att utge två pris för högkvalitativ forskning som bedöms vara av stort värde för svensk idrott.
Ansök här

2016 års pristagare

100 000 kr till professor Angelica Lindén Hirschberg, Stockholm

50 000 kr vardera till Fil. dr Sanna Nordin-Bates, Stockholm och Fil. dr Cecilia Stenling, Umeå

Tidigare pristagare