Om SCIF

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) bildades 1897 och är landets första centrala idrottsorganisation. SCIF låg bakom ansökan om det olympiska spelen i Stockholm 1912 samt byggandet av Stockholms Stadion.

Idag arbetar SCIF med att främja idrotten, bl a genom att på olika sätt redovisa idrottens historia. Föreningen har senast satsat på ett multimediaprojekt som visar stora idrottshändelser på film, i Stockholm och på flera andra platser i Sverige. SCIF har gett ut ett antal idrottshistoriska böcker och TV-filmer om bl a Nordiska vinterspelen och Stockholms stadion.

SCIF äger och förvaltar den byggnadsminnesmärkta Tennispaviljongen – en av världens äldsta inomhusarenor för tennis som fortfarande används – och den s k B-hallen på Södra Fiskartorpsvägen.

SCIF satsar på idrottsmedicin bl a genom att dela ut tre Forskningspriser.

SCIF utser Årets svenska idrottsförbund, som belönas med Stora Priset (500 000 kr).

SCIF belönar även stora ledarinsatser genom att årligen dela ut Prinsens plakett, den förnämsta utmärkelsen för idrottsledare i Sverige.

SCIF delar ut tre stipendier för idrottshistoriska och idrottskulturella gärningar:
Årets Idrottsmuseum / Idrottshistoriska sällskap
Idrottslig kulturminnesvård
Idrottslig kulturgestaltning

SCIF delar också ut Idrottsskölden. Som skolans idrottsprofil har mottagaren av Idrottsskölden utmärkt sig i någon idrott på gymnasieskolan. Sedan 1906 har över 13 000 sköldar delats ut.

SCIF delar sedan 2024 ut pris till föreningar, Inspirerande idrott.

SCIF ger ut Blå Boken, sedan 1908 en årsskrift som skildrar både historiska och aktuella idrottsfrågor.

Idag äger Stockholms stad Stadion, men SCIF äger Stadions historia som vi förvaltar och vårdar.

O.A.S – Ordinarie Allmänt Sammanträde med föreningens medlemmar äger rum varje år för maj månads utgång. Varje närvarande medlem har en röst.
O.A.S 2024 ägde rum tisdag den 28 maj kl 17.30 på Musikhögskolan. Efter mötet hedrades mottagaren av utmärkelsen ”SCIF:s stipendium för idrottslig kulturgestaltning”, Tom Alandh.

SCIF:s Verksamhetsplan 2024

SCIF:s Verksamhetsberättelse för år 2023

Bildkavalkad från SCIF:s Jubileumsmiddag 2022