Styrelsen

SCIF:s beslutande organ är styrelsen. Den består av Konungen utsedd ordförande samt 20 ledamöter, (2024 19 ledamöter tills vidare). Mandatperioden för ledamöterna är fyra år och inleds den 1 januari året efter valet. Ledamöterna utses av styrelsen. Avgår ledamot före mandatperiodens utgång utser styrelsen ersättare.

Styrelsen 2024. Saknas: Anna, Björn, Pelle och Pia.

Styrelse

Rajne Söderberg

Ordförande

Elisabeth Danielson

Vice ordförande

Jonas Bergqvist

Kassaförvaltare

Kerstin Bodin

Sekreterare

Åke Jönsson

Ledamot

Per Nilsson

Ledamot

Johan Norberg

Ledamot

Py Börjeson

Ledamot

Rolf Edling

Ledamot

Lotta Falkenbäck

Ledamot

Björn Rosengren

Björn Rosengren

Ledamot

Doris Högne Rydheim

Ledamot

Stefan Lindeberg

Ledamot

Remy Nilson

Ledamot

Beth Friberg

Ledamot

Katarina Hultling

Ledamot

Pelle Kotschack

Ledamot

Anna Laurell Nash

Ledamot

Gunilla Lindberg

Ledamot

Pia Zätterström

Ledamot