Fritidsbanken

SCIF stödjer sedan flera år Fritidsbanken ekonomiskt, för att fler ska få möjlighet att prova på olika idrottsaktiviteter och engagera sig i föreningslivet.

Fritidsbanken är som ett bibliotek, fast med sport- och friluftsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, tält, bollar av olika slag, klubbor, fiskespön, fotbollsskor, hjälmar, stormkök och mycket mer. Lånetiden är 14 dagar.

2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun, tre mil norr om Karlstad. Mycket har hänt med Fritidsbanken sedan dess, men grunden är och förblir densamma – en verksamhet som ger oanvänd utrustning nytt liv, som stimulerar en aktiv fritid, som alltid är gratis och är till för alla.

På kort tid har man gått från en enskild fritidsbank till att finnas i över 40 procent av landets kommuner. Fritidsbanken har en vision om att det ska finnas (minst) en Fritidsbank i varje kommun och intresset är stort på många håll. Man kan dra paralleller till folkbibliotekens framväxt under början av 1900-talet. Dyr utrustning ska inte vara ett hinder!

Fritidsbanken Sverige är en ideell, nationell förening som äger varumärket Fritidsbanken. Alla huvudmän som driver lokala fritidsbanker är medlemmar i föreningen som verkar utan vinstintresse. Fritidsbanken Sverige arbetar bland annat med nyetablering, utveckling, samordning, utbildning, information, marknadsföring och nätverkande. Fritidsbanken Sverige identifierar framgångsfaktorer och fallgropar och ser till att den samlade erfarenheten bidrar till att verksamheten hela tiden utvecklas på ett positivt sätt.

Fritidsbankens grundpelare är:

  • Alla får låna
  • Allt är gratis
  • Återanvänd utrustning

I princip all utrustning är skänkt. Barnen växer snabbt och utrustningen som passade förra säsongen blir plötsligt oanvändbar. De vuxna kanske får nya intressen eller uppdaterar med nya saker. Fritidsbanken är perfekt när man vill prova nya aktiviteter, eller när man använder utrustning vid få tillfällen.

Idag finns begränsad tillgång till fritidshjälpmedel och parasportutrustning hos fritidsbankerna i Sverige. Därför gör nu Fritidsbanken Sverige en satsning med stöd från Arvsfonden.

Kontaktuppgifter:
Sök på din ort här.