Stipendium för idrottslig kulturgestaltning

Stipendiet på 50 000 kronor utdelas till en person som gjort välförtjänta insatser inom området ”Idrottslig kulturgestaltning”.

Jens Lind intervjuar John Thorpe, barnbarn till Jim Thorpe.

Stipendiet instiftades 2021 på Musei- och idrottshistoriska kommitténs initiativ. Det ska delas ut till personer som beskrivit idrotten på ett lite annorlunda sätt än vi normalt möter den i dagens medielandskap. Det kan vara en beskrivning av idrott i ordets form, i bildens, bildkonstens eller filmberättelsens.

Mottagare

ÅrMottagare
2022Olof Lundh, Stockholm
2021Jens Lind, Stockholm