Stipendium för Idrottslig kulturgestaltning

Stipendiet på 50 000 kronor utdelas till en person som gjort välförtjänta insatser inom området ”Idrottslig kulturgestaltning”. I år tilldelade SCIF stipendiet till Tom Alandh.

Foto: Heleen Rebel

Stipendiet instiftades 2021 på Musei- och idrottshistoriska kommitténs initiativ och ska stimulera och öka intresset för idrottshistoria. Det ska delas ut till personer som beskrivit idrotten på ett lite annorlunda sätt än vi normalt möter den i dagens medielandskap. Det kan vara en beskrivning av idrott i ordets form, i bilder, bildkonst eller filmad berättelse.

ÅrMottagare
2023Tom Alandh, journalist och dokumentärfilmare
2022Olof Lundh, fotbollsjournalist och krönikör
2021Jens Lind, journalist, främst inom idrott