Stipendium för Idrottslig kulturgestaltning

Stipendiet på 50 000 kronor utdelas till en person som gjort välförtjänta insatser inom området ”Idrottslig kulturgestaltning”. I år tilldelade SCIF stipendiet till Tom Alandh.

Foto: Heleen Rebel

Stipendiet instiftades 2021 på Musei- och idrottshistoriska kommitténs initiativ. Det ska delas ut till personer som beskrivit idrotten på ett lite annorlunda sätt än vi normalt möter den i dagens medielandskap. Det kan vara en beskrivning av idrott i ordets form, i bildens, bildkonstens eller filmberättelsens.

ÅrMottagare
2023Tom Alandh, Stockholm
2022Olof Lundh, Stockholm
2021Jens Lind, Stockholm