Kommittéer och utskott

Styrelsen utser årligen inom sig, ett Förvaltningsutskott (FU) bestående av kassaförvaltaren, sekreteraren och tre andra ledamöter, ur vilka styrelsen utser ordförande och vice ordförande. Styrelsen utser också vid behov kommittéer.

Stockholmsstadion

Förvaltningsutskottet

Föreningens verkställande utskott.

Rajne Söderberg

Ordförande

Elisabeth Danielson

Vice ordförande

Jonas Bergqvist

Kassaförvaltare

Kerstin Bodin

Sekreterare

Åke Jönsson

Ledamot

Musei- och idrottshistoriska kommittén

Ansvarar för föreningens engagemang i idrottshistoriska frågor.

Johan Norberg

Ordförande

Py Börjeson

Ledamot

Rolf Edling

Ledamot

Lotta Falkenbäck

Ledamot

Pelle Kotschack

Ledamot

Forskningskommittén

Ansvarar för föreningens Forskningspris i Idrottsvetenskap.

Per Nilsson

Ordförande

Johan Norberg

Ledamot

Agneta Holmäng

Ledamot

Jan Lexell

Ledamot

Hallkommittén

Ansvarar för föreningens lokaler vid Södra Fiskartorpsvägen 20 i Stockholm; Tennispaviljongen, B-hallen m fl.

Jonas Bergqvist

Ordförande

Anders Thorell

Adj. ledamot

Björn Rosengren

Björn Rosengren

Adj. ledamot

Pia Zätterström

Ledamot

Blå Boken-kommittén

Producerar föreningens årsbok Blå Boken.

Åke Jönsson

Ordförande

Pär Lodin

Ledamot

Göran Löwgren

Ledamot

Främjandekommittén

Har till uppgift att ge förslag på hur god idrott kan främjas.

Doris Högne Rydheim

Ordförande

Stefan Lindeberg

Ledamot

Remy Nilson

Ledamot

Anna Laurell Nash

Ledamot

Marknadsföringskommittén

Beth Friberg

Ordförande

Katarina Hultling

Ledamot

Pelle Kotschack

Ledamot

Utmärkelsen Idrottsskölden

Hanteras av Främjande utskottet och administreras av kansliet.