Inspirerande idrott

SCIF är organisationen bakom OS i Stockholm 1912. Målet var då att skapa en idrottslig folkfest som kunde bli en positiv förebild idrottsligt och organisatoriskt. SCIF fortsätter idag att lyfta fram positiva exempel som inspirerar och kan bli en hävstång till framtiden. Idrotten hyllas ofta, välförtjänt, för sin nytta i samhället för hälsa, social fostran, integration och demokratisk skolning.

This picture is part of Bildbyrån’s selection of best sports photos from 2023. Photo: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Bli belönad med upp till 100 000 kr

SCIF vill att bra idrott, där idrotten i sig är kärnan och drivkraften, inte verktyget för annat, ska synas mer.
Bra idrott är en gemenskap byggd på respekt, vänskap och strävan efter mästerskap.
Det är en miljö formad av individers passion för sin idrott – för att utveckla den – för att själva utmanas och utvecklas med den – för att vilja öppna den för fler och se andra växa med den – för var och en på den nivå man själv är – med lika möjligheter för alla att gå ända till världstoppen för dem som väljer den vägen.

SCIF har inrättat ett pris till idrottsföreningar som uthålligt skapar en miljö som visar vägen till idrottslig och personlig utveckling och därmed bidrar till att aktiva kan växa också till högsta internationella nivå.

Utmärkelsen kan gå till flera föreningar under samma år och är förenad med ett ekonomiskt bidrag på upp till
100 000 kronor per förening.

Vem som helst får nominera en förening. Det kan vara förbund, föreningar, medier eller enskilda personer.
Kriteriet är att föreningen uthålligt, över många år, ska ha bidragit till att aktiva har uppnått hög internationell nivå.
Ge därför exempel på aktiva från föreningen som lyckats med detta.
Ibland gör idrottaren hela resan i en och samma förening. Ibland är det i en moderförening som inspirationen väcks och grunden läggs, medan det är i en annan förening som framgången skördas. Vi vill då veta också namnet på moderföreningen.

Fyll i formuläret nedan och senast den 4 april 2024. Det är allt vi vill ha, ingen annan motivering eller beskrivning.

Ansökningarna till vårt pris Inspirerande idrott är nu över. Välkommen tillbaka nästa år!