Forskningsstipendier i idrottsvetenskap

SCIF har under många år bidragit med medel till svensk forskning i form av bidrag till forskningsprojekt och framför allt stöd för internationellt utbyte i forskningsfrågor och olika projekt.

För att stimulera till fortsatt forskning i Sverige, av hög kvalitet inom idrottsvetenskap, har SCIF beslutat fortsätta detta stöd genom att utge tre stipendier för högkvalitativ forskning som bedöms vara av stort värde för svensk idrott. SCIFs stora pris går till en erfaren forskare och SCIFs lilla pris till två yngre forskare som under de senaste åren har producerat högkvalitativ forskning.

2023 års stipendiater

125 000 krProfessor Mats Börjesson, Göteborgs Universitet
75 000 krMed.dr Kristina Fagher, Lunds universitet
75 000 krFil.dr Michael Trotter, Umeå universitet
ÅrSummaErfaren forskareYngre forskare
2000150 000Professor Bengt Saltin, Köpenhamn
2001100 000Professor Lars Peterson, Göteborg
50 000Fil.dr Håkan Larsson, Borlänge
2002100 000Professor Gunnar Borg, Stockholm
100 000Professor Jan Lindroth, Stockholm
50 000Fil.dr Michail Tonkonogi, Lidingö
200350 000
vardera
Professor Håkan Alfredson, UmeåProfessor Ronny Lorentzon, Umeå
50 000Professor Juleen Zierath, Lidingö
2004100 000Professor Björn Ekblom, Stockholm
50 000Fil.dr Johan R Norberg, Malmö
2005100 000Professor Lars-Magnus Engström, Stockholm
50 000Docent Peter Nordström, Umeå
2006100 000Professor Jon Karlsson, Göteborg
100 000Professor Per Renström, Stockholm
50 000Med.dr H-C Holmberg, Östersund
2007100 000Professor Göran Patriksson, Mölndal
50 000Fil.dr Göran Kentää, Stockholm
2008100 000Professor Alf Thorstensson, Stockholm
25 000
vardera
Specialistläkare Markus Walden, HässleholmLeg. sjukgymnast Martin Hägglund, Linköping
2009100 000Professor Thomas Peterson, Malmö
50 000Med.dr Carl-Johan Olsson, Umeå
2010100 000Professor Jan Ekstrand, Linköping
50 000
vardera
Fil.dr Josef Fahlén, UmeåFil.dr Stefan Wagnsson, Karlstad
2011100 000Professor Eva Blomstrand, Stockholm
50 000Fil.dr Kent Sahlin, Stockholm
2012100 000Professor Peter Hassmén, Umeå
50 000Docent Helena Tolvhed, Stockholm
2013100 000Professor H-C Holmberg, Östersund
25 000
vardera
Docent Eva Ageberg, LundLektor Johan Lindholm, Umeå
2014100 000Docent Leif Swärd, Göteborg
50 000
vardera
Med.dr Mikael Mattsson, StockholmMed.dr Filip Larsen, Stockholm
2015100 000Professor Susanna Hedenborg, Malmö
50 000
vardera
Med.dr Elin Ekblom Bak, StockholmMed.dr William Apró, Stockholm
2016100 000Professor Angelica Lindén Hirschberg, Stockholm
50 000
vardera
Fil.dr Sanna Nordin-Bates, StockholmFil.dr Cecilia Stenling, Umeå
2017100 000Professor Bill Sund, Stockholm
50 000
vardera
Universitetsadjunkt Tommy Lundberg, StockholmFil.dr Marcus Moberg, Stockholm
2018100 000 Professor Jan Lexell, Lund
50 000 varderaFil.dr Magnus Ferry, UmeåMed.dr Carla Nooijen, Stockholm
2019100 000Professor Håkan Westerblad, Stockholm
Fil.dr Maléne Lindholm, StockholmFil.dr Andreas Stenling, Stockholm
2020100 000Professor Toni Arndt, Stockholm 
50 000Docent Kristofer Hedman, Linköping
2021100 000Professor Karin Redelius, Stockholm
50 000 varderaFil.dr Daniel Alsarve, Örebro
Fil.dr Daniel Svensson, Malmö
2022100 000Professor, Håkan Larsson, Oslo/Stockholm
50 000 varderaDocent Erik Andersson, Östersund
Fil.dr Johan Högman, Karlstad

Kriterier för mottagare av SCIFs stipendier

 1. Priserna ska i första hand tilldelas forskare som under de senaste åren utfört forskning som håller högsta kvalitet och som är av stort värde för svensk idrott och/eller idrottshistoria.
 2. Forskningen bör vara publicerad i internationella och/eller nationella peer-reviewed tidskrifter eller i monografier som gjort avtryck i svensk idrottsvetenskap.
 3. Forskningen ska vara starkt relaterad till idrott och fysisk aktivitet. Det är en fördel om forskningen har stor betydelse för de fysiskt aktiva individerna eller för idrotten. SCIF stödjer svensk idrott i sin helhet. Idrott vad gäller barn och ungdom, prevention av skador och sjukdom, förbättrad prestationsförmåga och liknande områden är alltid aktuella.
 4. Det är en fördel om forskaren har byggt upp en omfattande forskningsverksamhet speciellt inom ”nya” kunskapsområden. Denna bör inkludera god utbildning i ämnet och ett flertal aktiva doktorander och forskarstuderande.
 5. Forskaren bör uppvisa god kommunikation med omvärlden, dvs. både med vetenskapssamhället och idrottsrörelsen. Spridningen av forskningen till idrottsrörelsen beaktas särskilt. I detta inkluderas publikationer och föreläsningar på både svenska och internationella idrottsvetenskapliga konferenser och kurser.
 6. Aktiviteter och aktivt engagemang i den nationella och/eller internationella idrottsrörelsen är meriterande.

Mottagarna av SCIFs stipendie i Idrottsvetenskap kommer att:

 • från år 2023 erhålla 125 000 kr till erfaren forskare och 75 000 kr vardera till två yngre forskare
 • erhålla SCIFs minnesplakett
 • hålla föreläsning om sin forskning för svensk idrottsrörelse
 • skriva en artikel i Blå Boken

Nominering av kandidat till SCIF:s Pris i Idrottsvetenskap 2024 kan göras av institution eller enskild person. Även egen ansökan accepteras. Juryn kan inom sig nominera kandidater.

Nominering ska innefatta:

 1. Kort curriculum vitae.
 2. Kort motivering varför sökande ska få priset (ca 10-15 rader).
 3. Kort beskrivning av forskningens relevans för idrott och fysisk aktivitet.
 4. Ange de 2-4 viktigaste vetenskapliga artiklarna.
 5. Fler uppgifter kan begäras in efter anmälan om nominering.

Sista ansökningsdatum 2024

Nominering och ansökan för SCIF:s Pris i Idrottsvetenskap 2024 ska sändas till klocktornet@scif.se med kopia till Per Nilsson på per.nilsson@gih.sesenast 20 september, 2024.

Information

Information om SCIF:s Pris i Idrottsvetenskap kan fås av professor Per Nilsson, ordförande i SCIF:s forskningskommitté per telefon: 076-636 50 14 eller e-post: per.nilsson@gih.se.

Beslut om SCIFs forskarstipendier

Urval av kandidater görs av en kommitté som för det kommande året består av ordförande professor Per Nilsson (pedagogik), professor (laborativ medicin) Agneta Holmäng, professor (rehabiliteringsmedicin) Jan Lexell och professor (idrottsvetenskap) Johan Norberg.

Tidigare stipendiater kan nyttjas som rådgivare då det anses behövas. Externa bedömare anlitas när behov anses föreligga. Slutgiltigt beslut om mottagarna av SCIFs stipendie fattas av SCIFs styrelse vid dess höstmöte i november 2024.

Målet är att utse en, respektive två, stipendiater i vardera kategorin. I undantagsfall kan prisen delas eller fler pris utdelas. SCIFs Stipendie i Idrottsvetenskap delas ut under efterföljande år i samband med en större begivenhet som svensk idrottsrörelse, alternativt SCIF eller lärosätet, arrangerar.