Årets Idrottsmuseum / Idrottshistoriska sällskap

Stipendiet instiftades 2016 på Musei- och idrottshistoriska kommitténs initiativ. I år, 2024, så har vi ändrat på statuterna.

Vem som helst med ett idrottshistoriskt intresse kan nominera ett Idrottshistoriskt sällskap, förening eller museum till detta pris.
Museiutskottet tar utifrån nomineringarna fram kandidatförslag med motivering.
Beslut tas av SCIF´s styrelse på Höstsammanträdet i november.
Pristagaren erhåller förutom äran och ett diplom, 50 000 kr.

Årets Idrottsmuseum/Idrottshistoriska sällskap

Tidigare mottagare

2023Stockholms Idrottshistoriska förening
2022Halmstads Idrottshistoriska förening
2021Ingen utdelning på grund av coronapandemin
2020Örebro läns Idrottshistoriska sällskap
2019Värmlands Idrottshistoriska sällskap
2018Västerbottens idrottshistoriska sällskap
2017Göteborgs Idrottsmuseum
2016Helsingborgs Idrottsmuseum