Idrottslig kulturminnesvård

Stipendiet utdelas till personer för framstående gärning inom den idrottsliga kulturminnesvården.

ÅrMottagare
2023Karl Örsan, Stockholm
2022Hasse Sjöström, Helsingborg
2021Tommy Wahlsten, Stockholm
2020Ove Karlsson, Stockholm
2019Gunilla Lydén, Stockholm
2018Kjell Fredriksson, Karlstad
2017Ture Widlund, Stockholm
2016Carl-Johan Johansson, Harlösa
2015Daniels Sven Olsson, Falun
2014Björn Persson, Stockholm
2013Ivar Söderlind, Umeå