Idrottslig kulturminnesvård

Stipendiet på 25 000 kr utdelas till personer för framstående gärning inom den idrottsliga kulturminnesvården. Museiutskottet tar fram förslag på kandidater. SCIF´s styrelse fattar beslut.

ÅrMottagare
2023Karl Örsan, Stockholm
2022Hasse Sjöström, Helsingborg
2021Tommy Wahlsten, Stockholm
2020Ove Karlsson, Stockholm
2019Gunilla Lydén, Stockholm
2018Kjell Fredriksson, Karlstad
2017Ture Widlund, Stockholm
2016Carl-Johan Johansson, Harlösa
2015Daniels Sven Olsson, Falun
2014Björn Persson, Stockholm
2013Ivar Söderlind, Umeå