SCIF har under många år bidragit med medel till svensk forskning i form av bidrag till forskningsprojekt och framför allt stöd för internationellt utbyte i forskningsfrågor och olika projekt.

För att stimulera till fortsatt forskning i Sverige, av hög kvalitet inom idrottsvetenskap, har SCIF beslutat fortsätta detta stöd genom att utge tre priser för högkvalitativ forskning som bedöms vara av stort värde för svensk idrott. SCIF:s stora pris går till en erfaren forskare och SCIF:s lilla pris till två yngre forskare som under de senaste åren har producerat högkvalitativ forskning.

2022 års pristagare

100 000 kr till professor Håkan Larsson, Oslo/Stockholm

50 000 kr till fil.dr Erik Andersson, Östersund
50 000 kr till fil.dr Johan Högman, Karlstad

Lista över tidigare pristagare.

Kriterier för mottagare av SCIF:s priser.

  1. Priserna ska i första hand tilldelas forskare som under de senaste åren utfört forskning som håller högsta kvalitet och som är av stort värde för svensk idrott och/eller idrottshistoria.
  2. Forskningen bör vara publicerad i internationella och/eller nationella peer-reviewed tidskrifter eller i monografier som gjort avtryck i svensk idrottsvetenskap.
  3. Forskningen ska vara starkt relaterad till idrott och fysisk aktivitet. Det är en fördel om forskningen har stor betydelse för de fysiskt aktiva individerna eller för idrotten. SCIF stödjer svensk idrott i sin helhet. Idrott vad gäller barn och ungdom, prevention av skador och sjukdom, förbättrad prestationsförmåga och liknande områden är alltid aktuella.
  4. Det är en fördel om forskaren har byggt upp en omfattande forskningsverksamhet speciellt inom ”nya” kunskapsområden. Denna bör inkludera god utbildning i ämnet och ett flertal aktiva doktorander och forskarstuderande.
  5. Forskaren bör uppvisa god kommunikation med omvärlden, dvs. både med vetenskapssamhället och idrottsrörelsen. Spridningen av forskningen till idrottsrörelsen beaktas särskilt. I detta inkluderas publikationer och föreläsningar på både svenska och internationella idrottsvetenskapliga konferenser och kurser.
  6. Aktiviteter och aktivt engagemang i den nationella och/eller internationella idrottsrörelsen är meriterande.

Mottagarna av SCIF:s Pris i Idrottsvetenskap kommer att:

  • erhålla 125 000 kr till erfaren forskare och 75 000 kr vardera till två yngre forskare
  • erhålla SCIF:s minnesplakett
  • hålla föreläsning om sin forskning för svensk idrottsrörelse
  • skriva en artikel i Blå Boken

Instruktioner för nominering av kandidater.

Beslut om SCIF:s pris

Urval av kandidater görs av en kommitté som för det kommande året består av ordförande professor Per Nilsson (pedagogik), professor Mats Börjesson, professor Eva Jansson, professor Angelica Lindén Hirschberg och professor Johan Norberg.

Tidigare pristagare kan nyttjas som rådgivare då det anses behövas. Externa bedömare anlitas när behov anses föreligga. Slutgiltigt beslut om mottagarna av SCIF:s pris fattas av SCIF:s styrelse vid dess höstmöte i november 2023.

Målet är att utse en, respektive två, pristagare i vardera kategorin. I undantagsfall kan prisen delas eller fler pris utdelas. SCIF:s Pris i Idrottsvetenskap 2023 kommer att delas ut under 2024 i samband med en större begivenhet som svensk idrottsrörelse, alternativt SCIF, arrangerar.