Anders Borgström tilldelas Prinsens plakett 2016

Anders Borgström, f d friidrottsledare, har av Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande mottagit Prinsens plakett för sin värdefulla insats som idrottsledare. Priset instiftades 1948 till minne av SCIF dåvarande ordförande, Prins Gustaf Adolf som omkom i en flygolycka.

Spela

Fler filmklipp

Olle Dahlin Tilldelas Prinsens Plakett 2020

Gunilla Lydén – Diplom för idrottslig kulturminnesvård

Malin Eggerz Forsmark – Prinsens plakett 2018

Wolfgang Pichler, SSSF – Årets idrottsförbund 2018

Lars Liljegren tilldelas Prinsens Plakett 2017

Angelica Lindén Hirschberg, professor i gynekologi, Karolinska

Lennart Ahlgren, ordförande SCIF delar ut forskningspriset 2016

Årets förbund 2016

Björn Rosengren tilldelas Viktor Balcks medalj

Lena Wallin-Kantzy tilldelas Prinsens plakett 2016