SCIF:s samarbete med Generation Pep

Samarbeten

Generation Pep är en organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus.

SCIF inleder ett samarbete med Generation Pep inom ramen för Generation Peps skolsatsning Pep Skola, med syftet att inspirera Sveriges skolor till ökad fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen.

Generation Pep har tagit fram inspirations- och informationsfilmer till skolor kring fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor, filmer som har möjliggjorts i samarbete med och tack vare SCIF.

Filmerna omfattar sex områden som kan bidra till evidensbaserad strukturell förändring;

  1. Aktiva raster
  2. Fysisk aktivitet som en naturlig del av undervisningen
  3. Fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen
  4. Skolmåltiden som ett pedagogiskt verktyg
  5. Näringsriktig mat i skolan
  6. Trivsamma skolmåltider

Filmerna finns tillgängligt för alla skolor på https://pepskola.se

Mer information på generationpep.se

Författare:

SCIF

klocktornet@scif.se

Föregående artikel

Stefan Lindeberg ny i styrelsen

Nästa artikel

2018 års idrottssköldar utdelade

Relaterad inlägg

SCIF stöttar skolidrottens Vuxenstödjare

Samarbeten, Skolidrottsförbundet

SCIF stöttar vuxenstödjare i skolan

Samarbeten

Fritidsbanken och snöbollseffekten

Fritidsbanken, Samarbeten

SCIF:s samlingar till Riksidrottsmuseet

Idrottshistoria, Samarbeten