År Summa Erfaren forskare Yngre forskare
2000 150 000 Professor Bengt Saltin, Köpenhamn
2001 100 000 Professor Lars Peterson, Göteborg
50 000 Fil.dr Håkan Larsson, Borlänge
2002 100 000 Professor Gunnar Borg, Stockholm
100 000 Professor Jan Lindroth, Stockholm
50 000 Fil.dr Michail Tonkonogi, Lidingö
2003 50 000
vardera
Professor Håkan Alfredson, Umeå

Professor Ronny Lorentzon, Umeå

50 000 Professor Juleen Zierath, Lidingö
2004 100 000 Professor Björn Ekblom, Stockholm
50 000 Fil.dr Johan R Norberg, Malmö
2005 100 000 Professor Lars-Magnus Engström, Stockholm
50 000 Docent Peter Nordström, Umeå
2006 100 000 Professor Jon Karlsson, Göteborg
100 000 Professor Per Renström, Stockholm
50 000 Med.dr H-C Holmberg, Östersund
2007 100 000 Professor Göran Patriksson, Mölndal
50 000 Fil.dr Göran Kentää, Stockholm
2008 100 000 Professor Alf Thorstensson, Stockholm
25 000
vardera
Specialistläkare Markus Walden, Hässleholm

Leg. sjukgymnast Martin Hägglund, Linköping

2009 100 000 Professor Thomas Peterson, Malmö
50 000 Med.dr Carl-Johan Olsson, Umeå
2010 100 000 Professor Jan Ekstrand, Linköping
50 000
vardera
Fil.dr Josef Fahlén, Umeå

Fil.dr Stefan Wagnsson, Karlstad

2011 100 000 Professor Eva Blomstrand, Stockholm
50 000 Fil.dr Kent Sahlin, Stockholm
2012 100 000 Professor Peter Hassmén, Umeå
50 000 Docent Helena Tolvhed, Stockholm
2013 100 000 Professor H-C Holmberg, Östersund
25 000
vardera
Docent Eva Ageberg, Lund

Lektor Johan Lindholm, Umeå

2014 100 000 Docent Leif Swärd, Göteborg
50 000
vardera
Med.dr Mikael Mattsson, Stockholm

Med.dr Filip Larsen, Stockholm

2015 100 000 Professor Susanna Hedenborg, Malmö
50 000
vardera
Med.dr Elin Ekblom Bak, Stockholm

Med.dr William Apró, Stockholm

2016 100 000 Professor Angelica Lindén Hirschberg, Stockholm
50 000
vardera
Fil.dr Sanna Nordin-Bates, Stockholm

Fil.dr Cecilia Stenling, Umeå

2017 100 000 Professor Bill Sund, Stockholm
50 000
vardera
Universitetsadjunkt Tommy Lundberg, Stockholm

Fil.dr Marcus Moberg, Stockholm

2018

100 000

 

Professor Jan Lexell, Lund

50 000 vardera

Fil.dr Magnus Ferry, Umeå

Med.dr Carla Nooijen, Stockholm

2019

100 000

Professor Håkan Westerblad, Stockholm
Fil.dr Maléne Lindholm, Stockholm

Fil.dr Andreas Stenling, Stockholm

2020

100 000

Professor Toni Arndt, Stockholm  

50 000

Docent Kristofer Hedman, Linköping
2021

100 000

Professor Karin Redelius, Stockholm

50 000 vardera

Fil.dr Daniel Alsarve, Örebro
Fil.dr Daniel Svensson, Malmö