Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande har utsett

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap till Årets Idrottshistoriska Sällskap 2020.

Prissumman är på 50 000 kronor.

Sällskapet har gjort utomordentliga insatser för att sprida intresset för och kunskapen om idrottshistoria i länet. Genom Wall of Fame-utställning och ”caféträffar” med idrottsprofiler på olika orter i länet har engagemanget för såväl den lokala som regionala idrottshistorien stimulerats. En läsvärd idrottshistorisk skrift, Idrottsarvet, nu inne på sin 35:e årgång och ett omfattande idrottshistoriskt bibliotek i moderna lokaler ger goda förutsättningar för allmänheten att fördjupa sig i idrottshistorien.

Projektet ”Kvinnors idrott”, som bl a resulterade i boken Pionjärerna, är en kulturell gärning av bestående värde och en folkbildningsinsats när den är som bäst.