SCIF har utsett Halmstads idrottshistoriska förening till Årets idrottshistoriska sällskap 2022.

Vid en ceremoni i Halmstads Arena den 1 mars 2023 överlämnades ett diplom till föreningens ordförande Ulla Winblad av SCIF:s Åke Jönsson och Jonas Bergqvist, ledamöter i Förvaltningsutskottet.

Motiveringen lyder:

”Halmstads idrottshistoriska förening har arbetat med att lägga upp arkiv för legendariska idrottspersoner och idrottsplatser och jobbar intensivt med att utvidga och förstärka ett redan omfattande bibliotek, som nu också digitaliseras. Museet i Halmstad Arena inkluderar även en mycket uppskattad och välbesökt Wall of Fame. Föreningen bygger vidare ut sitt E-museum. I det avseendet är föreningen att betrakta som en föregångare för de idrottshistoriska sällskapen i landet. De publika aktiviteterna, välbesökta kaféaftnar, kom snabbt igång igen hösten 2021 och är nu i full swing.”

Till utmärkelsen är knutet en prissumma på 50 000 kronor.

Halmstads idrottshistoriska förenings ordförande Ulla Winblad flankerad av SCIF:s Åke Jönsson och Jonas Bergqvist.

Foto: Per Stohr