Rajne Söderberg, ordförande i SCIF (t v), överlämnar diplomet till Jens Lind.

Jens Lind är den förste mottagaren av SCIF:s nyinstiftade pris för idrottslig kulturgestaltning. Prissumman är på 50 000 kronor. ”Jag känner mig oerhört hedrad”, förklarar Jens Lind.

Vid sitt senaste styrelsemöte beslöt Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande att instifta ett nytt pris, som skulle vända sig mot kultursektorn. Författare, skribenter, filmare och andra konstnärer, som gestaltat idrott på ett annorlunda sätt än vi normalt möter den i medierna, utgör en bred målgrupp.

Det nya prisets förste mottagare blev alltså Jens Lind, som har utvecklat en fantastisk berättarförmåga i sina mycket uppskattade TV-dokumentärer om olika personligheter inom idrotten, samt även i ”Stopptid”. Hans berättelser blir så mycket mer än sport, och speglar även det svenska samhället och dess utveckling.

Jens Linds dokumentärer har resulterat i stora framgångar runt om i världen och lett till åtskilliga första pris i internationella tävlingar.