Sveriges Centralförening för idrottens främjande, SCIF, delar varje år ut två vetenskapliga priser. Ett stort och ett mindre. Det stora priset för 2021 gick till professor Karin Redelius vid GIH. Priset består av en plakett och 100 000 kronor för att främja den egna forskningen.

– Att få priset är förstås en stor ära. Dessutom är det glädjande att barn- och ungdomsidrott uppmärksammas som ett viktigt forskningsområde, säger Karin Redelius.

Så här lyder motiveringen:

”Professor Karin Redelius har genom sin framstående forskning starkt och på ett betydande sätt både främjat svensk och internationell idrott samt de forskningsområden hon verkar inom. SCIF vill i detta sammanhang särskilt framhålla Karins originella, angelägna och tillämpbara forskning samt hennes mångåriga och aktiva deltagande i nationella och internationella forskningssällskap. De insatser Karin Redelius gjort ligger nära viktiga frågeställningar för svensk och internationell idrott, såväl idrottsligt som forskningsmässigt, och hennes resultat har varit vägledande för idrottens vägval.

Karins Redelius forskning om barns rättigheter och skolämnet idrott och hälsa är nationellt ledande och har stor internationell räckvidd. Forskningen har mycket stor betydelse för idrott och idrottsutveckling. I Karins arbete paras hög kvalitet med stor pedagogisk omsorg. Under tjugofem års tid har Karin utövat ett starkt inflytande såväl inom akademiska lärar- och tränarutbildningar, från grund- till forskarnivå, som i idrottsrörelsens utbildningar och på den idrottsliga gräsrotsnivån. Hög kvalitet, gott omdöme och stor noggrannhet genomsyrar allt Karins arbete.

Karin Redelius forskning är av mycket stort värde för svensk idrott, särskilt för utvecklingen av barn- och ungdomsidrotten. Hon har bidragit med ny och användbar kunskap om angelägna och ständigt diskuterade frågor i förbund och föreningar. Frågorna rör ytterst vad som kännetecknar en barn- och ungdomsidrott där så många som möjligt vill och kan idrotta så länge som möjligt.

Karins vetenskapliga gärning har en fast förankring inom idrotten. Hon är själv ”stor tjej” i bandy och har mångårigt spel i allsvenskan och landslaget bakom sig. Hon har också varit ledamot i Riksidrottsstyrelsen.”

SCIF:s pris till yngre forskare gick till fil.dr. Daniel Alsarve, Örebro universitet och fil. dr. Daniel Svensson, Malmö universitet.