Ordinarie Allmänt Sammanträde för Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, SCIF, ägde rum måndagen den 25 maj 2020 klockan 17.00 på Kungliga läktaren på Stockholms Stadion.

O.A.S. genomfördes utomhus med anledning av den rådande Coronapandemin. På läktaren fanns det gott om plats att sitta glest. Efter mötesförhandlingarna bjöds på lättare förtäring, även det på läktaren, och därefter avtäcktes de första plaketterna på Idrottens Walk of Fame utanför Stadion.