Sveriges Centralföreningen för Idrottens Främjande värnar om medlemmarnas personliga integritet och följer GDPR (dataskyddsförordningen) som började gälla 2018-05-25, som ersättning för PUL (personuppgiftslagen).

SCIF vill därför informera om att vi har personuppgifter om våra medlemmar enligt nedan:

För- och efternamn

Postadress

E-post (i förekommande fall)

 

Om du inte vill att vi sparar dina uppgifter enligt ovan ber vi dig kontakta föreningens kansli:

SCIF, Klocktornet, Stadion, 114 33 Stockholm

08-10 45 49, klocktornet@scif.se

 

SCIF använder personuppgifterna ovan för att kalla till möten och aktiviteter och till utskick av medlemsbrev och årsboken Blå Boken. Vi delar inte med oss av kontaktinformationen till någon annan. Uppgifterna används endast kopplat till föreningens verksamhet. Vi sparar uppgifterna i vårt medlemsregister och tar bort dem så snart en medlem lämnar föreningen.