Ture Widlund framstår som en av förgrundsgestalterna och veteranerna inom svensk idrottshistorisk forskning och kunskapsuppbyggnad. Organisatoriskt har han gjort sin främsta insats bl a som initiativtagare och långvarig ordförande i Sveriges olympiahistorikers förening. Utöver insatser inom en internationell motsvarighet har han även verkat i pionjärorganisationen Svenska idrottshistoriska föreningen och i nu upphörda Sveriges olympiska akademi. Tures olympiska dokumentation (arkiv och bibliotek) saknar motstycke. Som forskare har han framför allt gjort insatser på det statistiska området, författat standardverk dels själv och dels tillsammans med Bill Mallon. Utöver det olympiska favoritområdet har intresset särskilt gällt tyngdlyftning, men även grenar som fotboll. I mötesverksamheten har Ture varit en flitig och i diskussionen aktiv besökare, som inte tolererat några som helst faktaslarv. 

Så här sade Ture när han mycket glad och överraskad tilldelats priset: ”Tänk att man gått och blivit kulturpersonlighet på gamla da’r!”